Robert Więckiewicz: „Nie zajmujemy się w tym filmie krytyką wiary”