reklama


Dla­czego miał­byś rekla­mo­wać się aku­rat u nas, skoro na rynku pra­so­wym jest dużo innych magazynów?

Dzięki roz­wo­jowi mediów wszy­scy jeste­śmy już przy­zwy­cza­jeni do dar­mo­wej roz­rywki: tele­wi­zje i roz­gło­śnie radiowe prze­ści­gają się w roz­wią­za­niach pro­gra­mo­wych by dogo­dzić odbior­com, nie wspo­mi­na­jąc już o wszech­wład­nym inter­ne­cie, w któ­rym możemy zna­leźć wszystko.

Dla­tego Lounge z zało­że­nia jest i będzie maga­zy­nem bez­płat­nym (choć my wolimy okre­śle­nie bez­cenny), który dzięki swo­jej for­mie wnosi świeży powiew i nową jakość do stan­dar­dów medial­nych, gwa­ran­tu­jąc, że nikt nie przej­dzie obok niego obojętnie.

…bo jakość ma znaczenie

Lounge Magazyn od 12 lat zabiega o to, aby być najlepszej jakości magazynem na rynku ogólnopolskim. Drukowany w formacie A4, w pełnym kolorze, na najwyższej klasy papierze i opatrzony profesjonalną szatą graficzną, stanowi poważną konkurencję również dla płatnych magazynów dostępnych na rynku prasowym.My wiemy, że wysoki standard naszej gazety jest doskonałym odzwierciedleniem Twojej marki, dlatego staramy się oferować naszym klientom profesjonalny serwis oraz doskonałą jakość publikowanych u nas materiałów.

…bo wiek, to tylko stan umysłu 

Lounge Magazyn kierowany jest do ludzi nowoczesnych, ceniących sobie wygodę, jakość i styl. Według naszych badań trafiamy głównie do odbiorców w wieku od 25 – 50 roku życia: dyrektorów, prezesów, menadżerów, przedstawicieli wolnych zawodów, specjalistów oraz właścicieli firm, z wykształceniem średnim i wyższym. Chociaż wiek nie jest najważniejszy. Ważniejsze jest to, że nasi czytelnicy to ludzie, którzy potrafią cieszyć się życiem, lubią modnie wyglądać, cenią sobie styl i elegancję. To osoby, które wolny czas spędzają na zabawie, robieniu zakupów, odwiedzaniu klubów i restauracji. To konsumenci, dla których Twoja oferta stanowi odzwierciedlenie ich stylu życia. 

…bo docie­ramy do ludzi*

W przeciwieństwie do innych magazynów – my wychodzimy do naszych czytelników – można powiedzieć, że wkładamy im magazyn w ręce. Lounge, drukowany w nakladzie 30 tys. egzemplarzy, dystrybuowany jest pośród starannie wyselekcjonowanych kafejek, barów, restauracji, hoteli, spa, klubów fitness, sklepów, salonów mody oraz centrów konferencyjnych i biurowych. Elektroniczna wersja dociera do kilkunastu tysięcy odbiorców. Za pomocą poczty docieramy również do specjalnie wybranych adresów, banków, instytucji finansowych i biur, a za pomocą drogi elektronicznej także do kilku tysięcy użytkowników internetu miesięcznie. A wszystko po to, aby Twoja reklama przez cały długi miesiąc mogła swobodnie docierać do kluczowej grupy konsumentów.

* sza­cun­kowo Lounge Maga­zyn w wer­sji dru­ko­wa­nej i elek­tro­nicz­nej dociera nawet do 150 tys. odbior­ców mie­sięcz­nie

Pliki multimedialne

Potrzebujesz oferty dobranej tylko dla Ciebie? Napisz lub zadzwoń do nas!

Tel. 12 633 77 33

Jak się dowiedziałeś/-aś o Lounge?
widziałem/-am wersję drukowanąz internetuznajomy/-a mi polecił/-a

Korzystając z formularza zgadzasz się na przechowywanie i przetwarzanie twoich danych przez tę witrynę. Szczegóły w zakładce "Polityka prywatności" w górnym pasku menu.