Regulamin zabawy Instagram

REGULAMIN ROZDANIA
1. Organizatorami zabawy, zwanej dalej “rozdaniem” jest @lounge_mag i @monatuk.ieofficial
2. Rozdanie prowadzone jest za pośrednictwem portalu społecznościowego www.instagram.com
3. Rozdanie nie jest grą losową w rozumieniu ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. z 2009 Nr 201 poz. 1540 z późn. zm.)
4. W zabawie mogą wziąć udział jedynie osoby pełnoletnie. W przypadku wygranej proszę przesłać za pośrednictwem wiadomości prywatnej na portalu www.instagram.com zgodę o przetwarzaniu danych osobowych w celach wysyłki paczki.
5. Aby wziąć udział w rozdaniu należy zaobserwować obydwa profile rozdaniowe (@lounge_mag i @monatuk.ieofficial) oraz oznaczyć je na zdjęciu prezentującym kwiatową stylizację włosów, zrobionym specjalnie na potrzeby tego rozdania.
6. Aby rozdanie zostało uznane za ważne, musi wpłynąć co najmniej 20 zgłoszeń.
7. Zwycięzca nie może przez okres 3 tygodni brać udziału w innych rozdaniach, organizowanych przez profil @lounge_mag
8. Na zdjęciu biorącym udział w rozdaniu nie mogą być oznaczane inne profile niż lounge_mag i @monatuk.ieofficial
9. Nagrodzone zostaną trzy zgłoszone zdjęcia (spełniające wszystkie warunki z pkt. 5), które osiągnęły najwyższą liczbę polubień.
10. Zwycięzcy rozdania zostaną poinformowani w wiadomościach prywatnych za pośrednictwem portalu www.instagram.com
11. Zwycięzcy otrzymają zestaw kosmetyków Monat.
12. Jeśli zwycięzca nie poda swoich danych osobowych oraz danych do wysyłki w przeciągu 72 godzin, nagroda zostanie przekazana kolejnej osobie z listy.
13. Na zgłoszenia czekamy do północy 10 czerwca 2020.
14. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany terminów lub nie rozstrzygania rozdania, jeśli zgłoszenia nie będą spełniały powyższych wymogów.
15. Rozdanie nie jest w żaden sposób sponsorowane, administrowane czy powiązany z portalem www.instagram.com