Regulamin Konkursu Sheraton

Konkurs Sheraton

§1 Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy regulamin konkursu „Konkurs Sheraton” określa warunki i zasady uczestnictwa w tym konkursie.

 2. Organizatorem Konkursu jest Kraków SG Hotel Sp. z o. o. (Sheraton Grand Krakow).

 3. Konkurs rozpocznie się 10.07.2018 i potrwa do 27.07.2018, do godz. 23.59.

 4. Konkurs będzie przeprowadzony na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej za pośrednictwem internetu.

 5. Fundatorem nagród jest Kraków SG Hotel Sp. z o. o. (Sheraton Grand Krakow).

 6. W konkursie może wziąć udział osoba, która:

jest pełnoletnią osobą fizyczną, posiada pełną zdolność do czynności prawnych, zamieszkuje na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, jest konsumentem w rozumieniu art. 22 kodeksu cywilnego, dobrowolnie wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych w zakresie niezbędnych do realizacji niniejszego konkursu, zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 o ochronie danych osobowych oraz RODO.

 1. Biorąc udział w konkursie uczestnik zgadza się z danym regulaminem.

§2 Zasady konkursu

 1. Konkurs będzie przeprowadzony na stronie internetowej: www.facebook.com/loungew dniach 10.08.2018 – 27.08.2018 i potrwa do godz. 23.59.

 2. Zadanie konkursowe brzmi następująco: Opisz w kilku zdaniach, jak wyobrażasz sobie wieczór we dwoje na Tarasie Widokowym lub w SomePlace Else. Możesz dołączyć też zdjęcie lub krótkie video (max 30 sek.) i opublikować je na fanpage’u Lounge Magazine pod konkursowym postem.

 3. Osoba, która przystąpiła do konkursu, wyraża zgodę na przetwarzanie jej danych osobowych przez organizatora na zasadach opisanych w regulaminie i w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia konkursu oraz przyznania nagród.

 4. Szczegóły i regulamin konkursu znajdują się na stronie www.loungemagazyn.pl

§3 Przyznawanie nagród oraz wręczenie

 1. Jury złożone z przedstawiciela redakcji Lounge oraz Hotelu Sheraton Grand Krakow wyłoni 2 zwycięzców konkursu. Liczy się kreatywność i ciekawy pomysł.

 2. W konkursie przewidziane są 2 nagrody – 1 miejsce – voucher na pobyt (z 1 noclegiem) w Sheraton Grand Krakow z romantyczną kolacją na Tarasie; 2 miejsce – voucher na romantyczną kolację ze sportową nutką w SomePlace Else.

 3. Nagrody będzie można odebrać osobiście w hotelu Sheraton Grand Krakow.

 4. Za przyznanie nagród odpowiada fundator nagród.

 5. Nagrody nie mogą być przekazane osobom trzecim. Nie podlegają też zamianie na ich równowartość pieniężną bądź inną nagrodę rzeczową.

§4 Dane osobowe

 1. Administratorem danych osobowych jest firma Mad Men Sp. Z o.o. (wydawca Lounge Magazyn).

 2. Dane osobowe zbierane są w następujących celach: a. realizacji konkursu, b. wręczenia nagród, c. zamieszczania danych jako danych zwycięzców konkursu.

 3. Dane nie będą udostępnione innym podmiotom.

 4. Każdy Uczestnik ma prawo wglądu i aktualizacji danych dotyczących jego osoby. Podanie danych ma charakter dobrowolny, jednak jest to niezbędne, aby mogły zostać zrealizowane cele konkursowe.

 5. Administrator danych zapewni bezpieczeństwo danych osobowych, gdyż stosuje środki ochrony niezbędne do zapewnienia bezpieczeństwa przetwarzanych danych osobowych.

§5 Prawa autorskie

 1. Prawa autorskie i majątkowe do zdjęć przesłanych przez uczestników konkursu należą do uczestników Konkursu.

 2. Uczestnicy Konkursu wyrażają zgodę na oznakowanie swojego autorstwa w relacji konkursowej.

§6 Postanowienia końcowe

W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie znajdą powszechnie obowiązujące przepisy prawa, w szczególności zaś odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego, ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy o ochronie danych osobowych. RODO.