Polityka prywatności

KTO JEST ADMINISTRATOREM DANYCH?

Administratorem Waszych danych osobowych, podawanych przez Was na stronie loungemagazyn.pl lub poprzez kontakt z redakcją Lounge Magazyn, jest spółka MADMEN sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie przy ul. Lipowej 7, 30-704 Kraków, wpisana do rejestru przedsiębiorców pod numerem KRS 0000567296, posiadająca numer NIP: 6793113681, REGON: 3620577320, dalej zwana „Administratorem”.

 

JAK MOŻECIE SIĘ SKONTAKTOWAĆ Z ADMINISTRATOREM?

W sprawach związanych z danymi osobowymi z Administratorem możecie się skontaktować pod adresem: ul. Lipowa 7, 30-704 Kraków lub pisząc maila na adres: info@loungemagazyn.pl

 

W JAKIM CELU SĄ PRZETWARZANE WASZE DANE

Wasze dane są przetwarzane w następujących celach:

  • odpowiedzi na przesyłaną do nas korespondencję drogą mailową, za pośrednictwem formularza na stronie lub korespondencją zwykłą,
  • powiadamiania Was o naszych nowych wpisach, jeśli podaliście w tym celu swój adres email,
  • marketingu bezpośredniego naszych usług.

 

PODSTAWY PRZETWARZANIA WASZYCH DANYCH?

Wasze dane są przetwarzane na następujących podstawach:

  • 6 ust.1 lit f) RODO, w przypadku udzielania odpowiedzi na przesyłaną do nas korespondencję,
  • 6 ust. 1 lit. f) RODO, w przypadku powiadamiania Was o naszych nowych wpisach, jeśli podaliście w tym celu swój adres email,
  • 6 ust. 1 lit. f) RODO, w przypadku marketingu bezpośredniego naszych usług.

 

COOKIES

Nasza strona loungemagazyn.pl korzysta z plików cookies w celach analitycznych i statystycznych, w tym między innymi monitorowania ruchu na stronie oraz w celu ułatwienia Wam korzystania z niej poprzez wprowadzenie funkcjonalności, które opierają się na plikach cookies.

Zgoda na korzystanie z plików cookies może być wyrażona poprzez odpowiednią konfigurację przeglądarki, a także może zostać w każdym czasie wycofa, w szczególności poprzez wyczyszczenie historii cookies oraz wyłączenie obsługi cookies w ustawieniach przeglądarki.

 

JAK DŁUGO BĘDZIEMY PRZETWARZAĆ WASZE DANE?

Wasze dane będą przechowywane i przetwarzane do czasu zgłoszenia skutecznego sprzeciwu względem przetwarzania danych w przypadkach, gdy podstawą prawną przetwarzania danych jest uzasadniony interes Administratora lub rezygnacji z otrzymywania powiadomień o wpisach.

Czas przetwarzania danych może być przedłużony w przypadku, gdy przetwarzanie jest niezbędne do ustalenia i dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed nimi, a po tym czasie jedynie w przypadku i w zakresie, w jakim będą wymagać tego przepisy prawa. Po upływie okresu przetwarzania dane są nieodwracalnie usuwane lub anonimizowane.

 

MEDIA SPOŁECZNOŚCIOWE

Mamy nadzieję, że korzystacie z naszych kont w mediach społecznościowych (Facebook, Instagram) i śledzicie na bieżąco nasze posty. Jeśli tak, to Wasze dane są przetwarzane przez Administratora wyłącznie w związku z prowadzeniem profilu, w tym w celu informowania Was o naszych działaniach oraz promowaniu różnego rodzaju wydarzeń, a także w celu komunikacji z Wami za pośrednictwem funkcjonalności dostępnych w mediach społecznościowych. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych przez Administratora w tym celu jest jego uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) polegający na promowaniu własnej marki oraz budowaniu i utrzymaniu społeczności związanej z marką.

Administrator korzysta również z Facebook Insights i ma dostęp do danych przekazywanych mu w ramach tej usług przez Facebook’a. Jednakże dane te nie pozwalają na identyfikację konkretnych osób fizycznych.

 

WASZE PRAWA W ZAKRESIE DANYCH OSOBOWYCH

Pamiętajcie o tym, że w każdej chwili macie prawo do żądania od Nas dostępu do swoich danych osobowych, a także ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, jak również prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych.

Jeśli macie u nas założone konto to swoje dane możecie, w każdej chwili zaktualizować logując się do swojego konta i wprowadzając w nim odpowiednie zmiany.

Macie też prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, ale wierzy, że dzięki stosowanym przez nas standardom przetwarzania danych, nie będzie takiej konieczności.

PAMIĘTAJCIE, jeśli nie chcecie, aby Wasze dane były wykorzystywane do celów marketingu bezpośredniego naszych usług, możecie wnieść bezpłatny sprzeciw wobec takiego przetwarzania.

 

KATEGORIE ODBIORCÓW DANYCH

Ponadto, w związku z funkcjonalnościami dostępnymi na naszej stronie i organizacją pracy redakcji magazyny Lounge, Wasze dane mogą być ujawniane zewnętrznym podmiotom, w tym w szczególności dostawcom odpowiedzialnym za obsługę systemów informatycznych, w tym podmiotom umożliwiającym wysyłkę powiadomień o nowych wpisach.

 

W razie pytań, pozostajemy do Waszej dyspozycji!