Przeglad filmowych adaptacji prozy O lgi Tokarczuk (fot. Robert Pałka)