o lounge

 O lounge

to wyso­kiej jako­ści bez­płatny maga­zyn lifestyle’owy o modzie, sztuce, ludziach i ich miej­scach – o wszyst­kim tym, co wyjąt­kowe w Twoim mieście.

Lounge Magazyn to minimum 96-stronicowy, bezpłatny miesięcznik o tematyce społeczno-kulturalnej. Drukowany na najwyższej jakości papierze, dystrybuowany jest posród starannie wyselekcjonowanych miejsc – znajdziesz nas w najlepszych barach i kafejkach, restauracjach, hotelach, salonach mody i urody, sklepach, a także w centrach biurowych oraz biznesowo-konferencyjnych.

W Lounge znajdziesz m. in. bieżące informacje na temat najciekawszych wydarzeń społeczno-kulturalnych odbywających się w Krakowie, Warszawie, Trójmieście i Wrocławiu relacje z imprez, wywiady z ciekawymi ludźmi czy recenzje restauracji i barów. Regularnie publikujemy także fotograficzne sesje mody, na których pokazujemy najnowsze kolekcje oraz śledzimy na bieżąco nowe trendy i style.

Lounge Magazyn to nie tylko styl i kultura. To także doskonała nowoczesna platforma komunikacyjna, dzięki której możesz z łatwością dotrzeć do specjalnie wyselekcjonowanej grupy odbiorców.

Wszyst­kie wyda­nia Lounge dostępne są rów­nież w wer­sji elek­tro­nicz­nej zarówno na naszej stro­nie, jak i kilku por­ta­lach społecznościowych.

Ze względu na wysoką jakość, spo­sób wyda­nia, a także zawar­tość mery­to­ryczną, Lounge od początku ist­nie­nia wska­zuje nowy kie­ru­nek prasy bez­płat­nej w Pol­sce, sta­jąc się źródłem inspi­ra­cji dla innych tego typu wydawnictw.