Nowe wystawy w Bunkrze Sztuki!

Nowe wystawy w Bunkrze Sztuki!
“Zwierzęta domowe”,  “Niewyczerpalność” i “Przestrzeń przepływów. Obrazowanie niewidzialnego” (wystawa w ramach Krakowskiego Miesiąca Fotografii) to trzy nowe wystawy w Galerii Bunkier Sztuki.Różnią się od siebie koncepcją i tematem, a ich wspólny wernisaż odbył się 13.04, w zeszłī piątek. Zapraszamy więc do odwiedzenia Bunkra, jest co oglądać.
 “Przestrzeń przepływów. Obrazowanie niewidzialnego”

Wystawa “Przestrzeń przepływów. Obrazowanie niewidzialnego” to pierwsza z wystaw otwartych w ramach tegorocznego Miesiąca Fotografii. Szesnasta edycja Miesiąca Fotografii w Krakowie, prezentująca prace wybranych artystów z wielu krajów, koncentruje się na ruchach i przepływach ludzi, informacji oraz substancji w fizycznych i wirtualnych przestrzeniach oraz między nimi. Prezentowane projekty są bardzo różnorodne, lecz łączą je zagadnienia migracji do współczesnej Europy i przemieszczania się wewnątrz niej, niewidzialności i nieuchwytności danych cyfrowych oraz ważne kwestie dotyczące ochrony środowiska.

W przeładowanej obrazami kulturze współczesnych społeczeństw fotografowie i artyści wideo tworzą perspektywę, dzięki której można dostrzegać tę nierzadko niepokojącą rzeczywistość. Ten sposób obrazowania to świeże spojrzenie na „niewidzialne”, które może jednak też wypchnąć widza z jego strefy komfortu. Wspólną metodą artystyczną jest dogłębne badanie tematu, podtrzymywanie przez całe lata kontaktu z osobami zaangażowanymi w projekt oraz współpraca z naukowcami, dziennikarzami i specjalistami technicznymi. Tam, gdzie tradycyjna fotografia dokumentalna nie mogła już służyć celom artystycznym, szukano nowych form przekazu.

Festiwal, zbudowany w formie jednej złożonej wystawy zbiorowej, łączy opowieści i obrazy, próbując uchwycić „przestrzeń przepływów” i zbadać jej implikacje. Projekty prezentowane są w dziesięciu lokalizacjach – w galeriach i muzeach na terenie Krakowa.

Nowe wystawy w Bunkrze Sztuki! Nowe wystawy w Bunkrze Sztuki! 1

“Zwierzęta domowe”

Kolejna z wystaw, Zwierzęta domowe, prezentuje prace krakowskich artystów i artystek młodego pokolenia, dla których wspólnym mianownikiem jest osobisty charakter twórczości. Wystawa stanowi próbę diagnozy sytuacji współczesnych twórców, którzy w działaniach artystycznych skupiają się na swoich przeżyciach i myślach oraz najbliższym otoczeniu.

Ich prace oddają tęsknotę za ciałem, materialnością, zakorzenieniem w realnej przestrzeni. Twórcy prezentowani na wystawie to wybrani uczestnicy dwóch pierwszych edycji projektu SEJSMOGRAF, odbywającego się w Galerii Bunkier Sztuki w latach 2016 i 2017.

Nowe wystawy w Bunkrze Sztuki! Nowe wystawy w Bunkrze Sztuki! 2

Tytułowe zwierzęta domowe to przeciwieństwa Arystotelesowskich zoon politikon – zwierząt politycznych. Idiosynkratyczny rys twórczości artystów sprawia, że nie angażują się w życie publiczne, odrzucając utylitarną funkcję sztuki.

Przedstawione w ramach ekspozycji prace tworzą opowieść o prywatności i osobistych mikrokosmosach młodych artystów. Dzieła funkcjonują jako dzienniki dokumentujące aktywności twórców w świecie rzeczywistym i wirtualnym. Poruszają intymne tematy, stawiając pytania o emocje i więzi łączące z innymi ludźmi bądź z otoczeniem.

Niektóre z prac silnie działają na zmysły, wywołując uczucie przyjemności lub stan napięcia. Inne z kolei zgłębiają zagadnienie fizycznej obecności w przestrzeni. Dla tych poszczególnych historii przestrzeń Galerii funkcjonuje jako bezpieczne laboratorium badawcze, które pozwala twórcom pielęgnować namiętności, urealniać sny, kontemplować gesty. Dla odbiorców tworzy jednocześnie zbiór ćwiczeń dla wyobraźni, zachęcając do zmian sposobu myślenia i postrzegania.

“Niewyczerpalność”

Projekt wystawienniczy Niewyczerpalność ma natomiast na celu wypracowanie nowej hybrydycznej formuły prezentacji dźwięku w galerii. Nie wpisuje się w ramy zinstytucjonalizowanego sound artu, ale raczej pogłębia refleksję nad konwencjonalnymi scenariuszami takimi jak koncert, performans i environment. Podejmowane działania mają doprowadzić
do usytuowania odbiorcy w roli sprawczego podmiotu, a zarazem wyeksponować afektywne właściwości przestrzeni galeryjnej i stworzyć w niej nową sytuację społeczną.

Nowe wystawy w Bunkrze Sztuki! Nowe wystawy w Bunkrze Sztuki! 3

W ramach projektu odbędzie się sześć występów, których celem jest zaburzenie dotychczasowych relacji przestrzenno-społecznych i otwarcie publiczności na nowe sposoby postrzegania dźwięku.

 

Pojęciem wyznaczającym sferę kontekstową całegoprzedsięwzięcia jest przestrzeń i praktyki związane z jej opisem i użytkowaniem. Galeria, poddana specjalnej aranżacji, stanie się miejscem w pełni modułowym i przekształcalnym. W nawiązaniu do założeń architektury otwartej wykreowane otoczenie będzie podatne na nieustanne modyfikacje, pozostawiając użytkownikom swobodę w określeniu przeznaczenia poszczególnych elementów. Tak przygotowane środowisko stanie się polem do eksperymentów muzycznych, polegających na radykalnym przeobrażeniu sytuacji scenicznej.

Artyści zaproszeni do udziału w projekcie kojarzeni są z praktyką eksperymentalną. W działaniach  dystansują się od ideałów nowoczesności. Podkreślają sceptyczny stosunek wobec myślenia utopijnego, pojmowanego jako skłonność do wyznaczania nowych norm i paradygmatów, rozumianego jako w pełni dookreślonego i „wyczerpanego”.

Nowe wystawy w Bunkrze Sztuki! Nowe wystawy w Bunkrze Sztuki! 4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ich twórczość cechuje niegotowość – poszczególne realizacje nie przyjmują ostatecznej formy i nie zamykają się w obrębie określonej dyscypliny ani nie roszczą sobie pretensji do zmiany rzeczywistości. Poszczególne działania będą się odwoływać do wielkich tematów sztuki awangardowej (m.in. maszyny i nowego człowieka), prezentując krytyczne sposoby ich problematyzowania.

 

bunkier.art.pl

Więcej od loungemag
Kolekcja z głębin oceanu – znamy zwycięzcę Fashion Designer Awards!
9. edycję Fashion Designer Awards wygrała Celina Wesołowska, pokonując ponad  270 uczestników....
Więcej

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *