Muniek Staszczyk wątpił w inteligencję Dawida Podsiadły!