Kultura Futura – platforma do namysłu nad współczesnością

Kultura Futura - platforma do namysłu nad współczesnością

Głównym celem projektu jest stworzenie platformy do namysłu nad współczesnością przy użyciu praktyk i strategii artystycznych wykorzystujących nowe technologie, jak również promocja nowych technologii, które wykorzystywane są do tworzenia narracji artystycznych. Integralną częścią projektu jest działanie wortalu internetowego, który służy do prezentacji nowych tendencji w budowaniu przyszłości opartych na technologii VR, AR, XR oraz innych innowacyjnych rozwiązań.

Kultura Futura Kultura Futura - platforma do namysłu nad współczesnością 1

Jednym z głównych partnerów projektu “Kultura Futura” jest Carte Blanche – norweski narodowy zespół tańca współczesnego. Często określany mianem prekursora innowacji, prezentacji i rozwoju tańca.

W ramach „Kultura Futura. Interdyscyplinarne Biennale Sztuki i Techniki Przyszłości” w maju odbyła się dwutygodniowa rezydencja artystyczna partnera projektu. W Krakowie gościli przedstawiciele Norweskiej Instytucji Tańca Współczesnego Carte Blanche. W tym czasie jeden z artystów – Dawid Lorenc poprowadził warsztaty pt. „Świadomość i intuicja w pracy performera”.

Celem warsztatu było pogłębianie świadomości ciała w odniesieniu do procesu twórczego i pracy scenicznej. Poprzez rozwijanie wyobraźni cielesnej oraz zwiększenie kontroli nad ciałem dążono do bardziej autentycznego i ekspresyjnego wyrażania siebie. Zajęcia zostały poprowadzone w sposób holistyczny, uwzględniając nie tylko aspekty fizyczne, ale także emocjonalne i mentalne. Natomiast jesienią w ramach wernisażu zostanie zaprezentowany spektakl partnera projektu pt. „Game”.

Odbywające się w ramach projektu wydarzenia, stać się mają platformą dialogu wokół takich pojęć jak rzeczywistość, wirtualność i wyobraźnia. Tematem pierwszej edycji Biennale jest ePOLIS – miasto przyszłości. Centralnym elementem projektu będzie przegląd prac zgłoszonych w ramach międzynarodowego konkursu, które zostaną zaprezentowane podczas wystawy w Małopolskim Ogrodzie Sztuki jesienią 2023 roku. Twórczość artystyczna ma być zaprezentowana w formie cyfrowej wykonanych za pomocą sztucznej inteligencji, rzeczywistości rozszerzonej i rzeczywistości wirtualnej.

Kultura Futura Kultura Futura - platforma do namysłu nad współczesnością 2

Podsumowaniem projektu będzie spotkanie otwarte dla przemysłów kreatywnych z udziałem 100 przedstawicieli branży, które odbędzie się jako finisaż  projektu.

video i foto: Bartek Barczyk


„Kultura Futura. Interdyscyplinarne Biennale Sztuki i Techniki Przyszłości”  jest projektem Teatru im. Juliusza Słowackiego w Krakowie współfinansowanym z Programu „Kultura”, Działanie 2 „Poprawa dostępu do kultury i sztuki” w ramach MF EOG 2014 – 2021.

Projekt współfinansowany przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Województwo Małopolskie.

Projekt „Kultura Futura. Interdyscyplinarne Biennale Sztuki i Techniki Przyszłości”  korzysta z dofinansowania otrzymanego od Islandii, Liechtensteinu i Norwegii w ramach Funduszy EOG i funduszy norweskich.

WSPÓLNIE DZIAŁAMY NA RZECZ EUROPY SPRZYJAJĄCEJ INTEGRACJI SPOŁECZNEJ.

Więcej informacji na www.kulturafutura.pl 

Więcej od loungemag
Moda dla kobiet obalających stereotypy
W świecie mody przyszłość to teraźniejszość. Przewidywanie i kreowanie trendów na długo przed sezonem to być albo nie być każdego...
Więcej