KOBIETY FILMU PRZEDSTAWIAJĄ KODEKS

KOBIETY FILMU PRZEDSTAWIAJĄ KODEKS
Kodeks Etyki i Dobrych Praktyk to ogłoszony w Międzynarodowym Dniu Praw Człowieka przez Kobiety Filmu zbiór zasad, które wyznaczają standardy pracy i mają zapobiegać łamaniu przepisów i zasad etycznych w branży audiowizualnej, instytucjach kultury i uczelniach artystycznych.

KOBIETY FILMU KOBIETY FILMU PRZEDSTAWIAJĄ KODEKS 1

Celem Kodeksu Etyki i Dobrych Praktyk jest przeciwdziałanie przemocy, mobbingowi i molestowaniu oraz wspieranie działań antydyskryminacyjnych i kultury organizacyjnej opartej na poszanowaniu godności i równym dostępie do pracy dla wszystkich bez względu wiek, płeć, kompetencje i umiejętności.

„Jesteśmy przekonane, że wprowadzenie tych zasad uświadomi przedstawicielom polskiej kinematografii niedopuszczalność zachowań dyskryminacyjnych i pozwoli na ich ostatecznie wykluczenie, a z drugiej strony wzmocni świadomość własnych praw i odważnego domagania się ich respektowania przez osoby zatrudnione w przemyśle filmowym,” podkreślała znaczenie kodeksu producentka Renata Czarnkowska-Listoś, prezeska stowarzyszenia Kobiety Filmu.

14 czerwca 2021 na Koszalińskim Festiwalu Debiutów Filmowych „Młodzi i Film” swoją premierę będą miały promujące kodeks spot i seria krótkich klipów, które pokazują negatywne praktyki pracy na planie filmowym. Zrealizowane dzięki zbiórce publicznej i wsparciu firm producenckich rozpoczynają kampanię „Mamy dość!” mającą uświadomić konsekwencje mobbingu, dyskryminacji oraz zachowań przemocowych.

„Starałyśmy się w tym krótkim filmie pokazać, jak praca może być naznaczona traumą i że każdy może stać się ofiarą mobbingu czy dyskryminacji,” tłumaczy Aleksandra Mulier, pomysłodawczyni i reżyserka.

W kampanii udział wzięli m.in. aktorzy Katarzyna Kwiatkowska i Arkadiusz Janiczek, autorem zdjęć jest Michał Pukowiec, za casting odpowiedzialna była Joanna Krochmalska, a muzykę napisała Marzena Majcher. Spot wyprodukowały w imieniu Kobiet Filmu Dagmara Molga i Aleksandra Mulier.

Barokowy Smak Wilna w Pałacu Paców.

https://vimeo.com/showcase/8566053/video/553767457

KOBIETY FILMU KOBIETY FILMU PRZEDSTAWIAJĄ KODEKS 2

Kobiety Filmu powstały w 2017 roku jako nieformalna inicjatywa obywatelska. Zrzeszają kilka tysięcy kobiet reprezentujących wszystkie zawody filmowe, działając na rzecz wdrożenia równości szans w branży i wprowadzenia zasady parytetu w polskich instytucjach kultury i filmu. W roku 2020 zostało zarejestrowane formalne stowarzyszenie Kobiety Filmu.

Więcej od loungemag
Wilki akustycznie!
Zespól Wilki w tym roku obchodził 25- lecie działalności, ale wciąż szuka nowych wyzwań....
Więcej