KOBIETY FILMU PRZEDSTAWIAJĄ KODEKS

KOBIETY FILMU PRZEDSTAWIAJĄ KODEKS
Kodeks Etyki i Dobrych Praktyk to ogłoszony w Międzynarodowym Dniu Praw Człowieka przez Kobiety Filmu zbiór zasad, które wyznaczają standardy pracy i mają zapobiegać łamaniu przepisów i zasad etycznych w branży audiowizualnej, instytucjach kultury i uczelniach artystycznych.

KOBIETY FILMU KOBIETY FILMU PRZEDSTAWIAJĄ KODEKS 1

Celem Kodeksu Etyki i Dobrych Praktyk jest przeciwdziałanie przemocy, mobbingowi i molestowaniu oraz wspieranie działań antydyskryminacyjnych i kultury organizacyjnej opartej na poszanowaniu godności i równym dostępie do pracy dla wszystkich bez względu wiek, płeć, kompetencje i umiejętności.

„Jesteśmy przekonane, że wprowadzenie tych zasad uświadomi przedstawicielom polskiej kinematografii niedopuszczalność zachowań dyskryminacyjnych i pozwoli na ich ostatecznie wykluczenie, a z drugiej strony wzmocni świadomość własnych praw i odważnego domagania się ich respektowania przez osoby zatrudnione w przemyśle filmowym,” podkreślała znaczenie kodeksu producentka Renata Czarnkowska-Listoś, prezeska stowarzyszenia Kobiety Filmu.

14 czerwca 2021 na Koszalińskim Festiwalu Debiutów Filmowych „Młodzi i Film” swoją premierę będą miały promujące kodeks spot i seria krótkich klipów, które pokazują negatywne praktyki pracy na planie filmowym. Zrealizowane dzięki zbiórce publicznej i wsparciu firm producenckich rozpoczynają kampanię „Mamy dość!” mającą uświadomić konsekwencje mobbingu, dyskryminacji oraz zachowań przemocowych.

„Starałyśmy się w tym krótkim filmie pokazać, jak praca może być naznaczona traumą i że każdy może stać się ofiarą mobbingu czy dyskryminacji,” tłumaczy Aleksandra Mulier, pomysłodawczyni i reżyserka.

W kampanii udział wzięli m.in. aktorzy Katarzyna Kwiatkowska i Arkadiusz Janiczek, autorem zdjęć jest Michał Pukowiec, za casting odpowiedzialna była Joanna Krochmalska, a muzykę napisała Marzena Majcher. Spot wyprodukowały w imieniu Kobiet Filmu Dagmara Molga i Aleksandra Mulier.

Barokowy Smak Wilna w Pałacu Paców.

KOBIETY FILMU KOBIETY FILMU PRZEDSTAWIAJĄ KODEKS 2

Kobiety Filmu powstały w 2017 roku jako nieformalna inicjatywa obywatelska. Zrzeszają kilka tysięcy kobiet reprezentujących wszystkie zawody filmowe, działając na rzecz wdrożenia równości szans w branży i wprowadzenia zasady parytetu w polskich instytucjach kultury i filmu. W roku 2020 zostało zarejestrowane formalne stowarzyszenie Kobiety Filmu.

Written By
More from loungemag
Zastanawiacie się, jakie oryginalne danie podać gościom?
Lepienie kulek. Zastanawiacie się, jakie oryginalne danie podać gościom? Japoński youtuber, który prowadzi kanał...
Więcej