Maja Sablewska, Tomasz Urynowicz – Wicemarszałek Województwa Małopolskiego, Maria Huma – Fundacja Kupuj Odpowiedzialnie