Służebność drogi koniecznej


Zgodnie z art. 145 § 2 kodeksu cywilnego Sąd, orzekając o przeprowadzeniu drogi koniecznej, powinien mieć na uwadze, oprócz potrzeb nieruchomości niemającej dostępu do drogi publicznej, także to, aby droga przebiegała z najmniejszym obciążeniem gruntów pod nią zajętych. Zgodnie z art. 145 § 3 kodeksu cywilnego przeprowadzenie drogi koniecznej powinno również uwzględniać interes społeczno-gospodarczy.

Należy podkreślić, iż przeprowadzenie drogi koniecznej jest ograniczeniem pełnego prawa własności nieruchomości, na której owa droga ma zostać ustanowiona. Jest to rozwiązanie ostateczne. Sąd Najwyższy w postanowieniu z dnia 21 czerwca 2011 r. (I CSK 646/10) wskazał, że ustanowienie drogi koniecznej nie może służyć wyłącznie wygodzie właściciela nieruchomości działki pozbawionej dostępu do drogi koniecznej. Ponownie Sąd Najwyższy zwrócił uwagę na ten problem w postanowieniu z dnia 7 marca 2007 r. (II CSK 482/06): „Do ustanowienia drogi koniecznej nie wystarczy ustalenie, że droga przez grunt sąsiedni stanowiłaby krótsze połączenie nieruchomości z należącymi do niej budynkami gospodarskimi, lecz muszą istnieć szczególne względy gospodarczo-społeczne, pozwalające uznać, że spełnione zostały określone ustawowo przesłanki jej ustanowienia.”

Podsumowując, należy jeszcze raz podkreślić, iż aby ustanowić służebność drogi koniecznej nie wystarczy aby droga prowadząca do nieruchomości przez grunt sąsiedni stanowiła krótsze połączenie z drogą publiczną lub należącymi do nieruchomości budynkami gospodarskimi. Dostęp nieruchomości do drogi publicznej musi być odpowiedni, co nie jest tożsame z dostępem wygodnym. Zapewnienie łatwiejszego korzystania z budynków oraz gruntów należy do zadań właściciela nieruchomości, a ingerencja w cudze prawo własności, jaką stanowi ustanowienie służebności drogi koniecznej jest rozwiązaniem ostatecznym. W rezultacie, o tym, czy nieruchomość ma zapewniony dostęp odpowiedni czy nieodpowiedni do drogi publicznej, będą decydowały okoliczności konkretnego przypadku.
Anna Fąfara

Aplikant adwokacki

www.kancelaria-brodowski.pl

2 of 2

Więcej od loungemag

Guillaume Canet: “Nie pozwolę odrzeć się z prywatności” [wywiad]

Guillaume Canet to jeden z najbardziej wziętych francuskich aktorów, ceniony reżyser, ale i nerwus, jakich mało....
WIĘCEJ

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *