Sylwia Przetak – Moja kobiecość – fot. Michał Gromada