Nicole Bogdanowicz – Moja kobiecość – fot. Michał Gromada