Katarzyna Ucherska – Moja kobiecość – fot. Michał Gromada