Eliza Rycembel – Moja kobiecość – fot. Michał Gromada