Dominika Kryszczyńska – Moja kobiecość – fot. Michał Gromada