Barbara Kurdej Szatan – Moja kobiecość – fot. Michał Gromada