Chrońmy nasze dane osobowe

Dwadzieścia lat temu, kiedy weszła w życie ustawa o ochronie danych osobowych dostęp do Internetu posiadało zaledwie 0,8% światowej populacji, a dwa obecnie najczęściej odwiedzane portale – Google i Facebook powstały dopiero odpowiednio 3 i 9 lat później. Parlament Europejski widząc potrzebę dostosowania przepisów prawa do obecnego, zdigitalizowanego świata, a tym samym potrzebę wzmocnienia ochrony danych osobowych, uchwalił w kwietniu 2016 roku rozporządzenie w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych. Rozporządzenie przewiduje wysokie kary za naruszenie ochrony danych osobowych co może istotnie wpłynąć na wagę ochrony danych osobowych. Rozporządzenie o ochronie danych osobowych ma przede wszystkim zapewnić przede wszystkim wysoki, ujednolicony poziom ochrony danych w całej Unii Europejskiej, przyczyniając się również do wzrostu poczucia pewności prawnej w tym zakresie. Nowe przepisy wejdą w życie we wszystkich państwach członkowskich w 2018 roku.

Natalia Materna

radca prawny

Kancelaria radcy prawnego Daniela Brodowskiego

Written By
More from loungemag
PS5: firmy zewnętrzne już sprzedają niestandardowe przednie panele
PS5: firmy zewnętrzne już sprzedają niestandardowe przednie panele Każdy gracz chce, żeby jego...
Więcej

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *