Chrońmy nasze dane osobowe

Nie ulega wątpliwości, że korzystanie z nowoczesnych technologii nierozerwalnie łączy się z udostępnianiem danych osobowych. Korzystanie z poczty elektronicznej, telefonów komórkowych, dokonywanie płatności przy użyciu kart kredytowych, zakupy przez internet, korzystanie z wyszukiwarek i portali społecznościowych – każda z tych zaledwie przykładowo wskazanych aktywności wiąże się z udostępnianiem naszych danych osobowych. Warto podkreślić, że przy obecnym rozwoju technologicznym możliwość zidentyfikowania konkretnej osoby nawet przy pomocy szczątkowych informacji jest coraz łatwiejsza. Zgodnie zaś z ustawą o ochronie danych osobowych, za dane osobowe uważa się wszelkie informacje dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej.

Naruszenie ochrony danych osobowych może skutkować w szczególności powstaniem szkody majątkowej lub niemajątkowej, dyskryminacją, kradzieżą lub sfałszowaniem tożsamości, stratą finansową, naruszeniem dobrego imienia, naruszeniem poufności danych osobowych chronionych tajemnicą zawodową.

Written By
More from loungemag
Samoobsługowy sklep piwny. Nalej se!
Nalej se!W dawnej fabryce elektroniki Telpod powstał pierwszy w pełni samoobsługowy sklep piwny...
Więcej

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *