8. Międzynarodowe Biennale Architektury Wnętrz ASP

8. Międzynarodowe Biennale Architektury Wnętrz ASP

W dniach 11 – 12 kwietnia 2024 r. w Krakowie odbędzie się 8. Biennale Architektury Wnętrz organizowane przez Wydział Architektury Wnętrz Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie. To prestiżowe wydarzenie jest platformą spotkań, dyskusji oraz budowania świadomości roli architekta wnętrz w kształtowaniu przestrzeni. Hasłem przewodnim tegorocznego wydarzenia jest Common Space – przestrzeń́ wspólna, powszechna, uniwersalna.

Wydarzenie składa się z 4 części: Konkursu dla Studentów, Konkursu dla Profesjonalistów, wystawy Open Call na dzieło w przestrzeni i Międzynarodowej Konferencji Naukowej. Tegoroczne Biennale są przestrzenią do wymiany poglądów nad znaczeniem Common Space. Naszym celem niezmiennie jest budowanie świadomości roli projektanta wnętrz oraz kompetencji, jakie idą za absolwentami kształcenia w ramach Wydziału Architektury Wnętrz – mówi prof. dr hab. Marek Błażucki, dziekan Wydziału Architektury Wnętrz ASP w Krakowie.

Nowa siedziba, a zwłaszcza wspólny dziedziniec Wydziałów Architektury Wnętrz i Grafiki Akademii Sztuk Pięknych, stał się głównym źródłem inspiracji dla koncepcji całego 8. Międzynarodowego Biennale Architektury Wnętrz. Główna idea Biennale Architektury Wnętrz skupia się nad zagadnieniem Common Space i interpretacją przestrzeni otwartej, uniwersalnej, dostępnej dla wszystkich. Nie wyklucza nikogo, nie stawia barier, a jej główną korzyścią jest równy i sprawiedliwy dostęp – mówi dr Joanna Łapińska kuratorka wystawy.

W ramach 8. Biennale Architektury Wnętrz organizowanego pod hasłem Common Space w dniach 11 – 12 kwietnia 2024 roku odbędzie się Międzynarodowa Konferencja Naukowa, podczas której uczestnicy będą wygłaszać referaty w formie stacjonarnej, w Małopolskim Ogrodzie Sztuki w Krakowie, z równoczesnym streamingiem online. Głównym zagadnieniem konferencji będzie temat nawiązujący do nowej wspólnej siedziby Wydziałów Architektury Wnętrz i Grafiki ASP w Krakowie. Common Space to przestrzeń wspólna, wykorzystywana przez grupę osób lub w pojedynkę. Użytkowana w różny sposób, zależny od potrzeb, może być miejscem spotkań, relaksu, a także samotnią i schronieniem przed gwarem miasta. Stawia to pytanie, czy przestrzeń wspólna powinna zmuszać ludzi do kontaktu, czy też umożliwiać indywidualne doświadczania – tłumaczy dr hab. Łukasz Sarnat, prof. ASP, Prodziekan Wydziału Architektury Wnętrz.

Common Space – Spacescape / Spacexperience / Spacexperiment | 8. edycja Konkursu dla Studentów

Spośród 51 zgłoszonych prac w kategorii Konkursu dla Studentów na wykonanie przestrzeni wspólnej Common Space, czyli podwórza nowej siedziby Wydziałów Architektury Wnętrz i Grafiki krakowskiej ASP jury przyznało następujące nagrody:

Grand Prix otrzymała Katarzyna Grzesiak z ASP Kraków,
II nagroda została przyznana Katarzynie Gubale z ASP Kraków,
III nagrodę zdobyły Małgorzata Danowska i Natalia Jaszczuk ze Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego,
dodatkowo jury przyznało dwa wyróżnienia honorowe, które trafiły w ręce Klaudii Drabarczyk z ASP Kraków i Wiktorii Bartczak z UA w Poznaniu.
Common Space | 2. edycja Konkursu dla Profesjonalistów

W ramach Konkursu dla Profesjonalistów zgłoszono 26 prac.

W kategorii wnętrze mieszkalne nie przyznano nagrody Grand Prix, wyłoniono natomiast dwa wyróżnienia:

I wyróżnienie honorowe otrzymał projekt autorstwa Joanny Olech i Karoliny Potębskiej,
II wyróżnienie honorowe otrzymał projekt Roberta Gruszewskiego.
W kategorii wnętrze użyteczności publicznej przyznano poniższe nagrody:

Grand Prix otrzymał projekt autorstwa Jacka Latały i Dagmary Latały
I wyróżnienie honorowe otrzymał projekt autorstwa Anny Kasprzyckiej, Wojciecha Pletiego i Daniela Niechaja.
Common Space – LAB | 2. edycja Open Call na dzieło w przestrzeni

W ramach wystawy Open Call, której główną ideą była nowa interpretacja Common Space (przestrzeni wspólnej), uwagę jury zwróciło aż 9 projektów. Pojawiły się instalacje, manifesty, materiały wideo. Wyróżnione prace można oglądać w Małopolskim Ogrodzie Sztuki w Krakowie.

PROGRAM VIII MIĘDZYNARODOWEGO BIENNALE ARCHITEKTURY WNĘTRZ:

11 kwietnia 2024 r. | godz. 18:00 dziedziniec przy ul. Syrokomli 21 Konkurs dla Studentów | wernisaż

12 kwietnia 2024 r. | godz. 18:00 Małopolski Ogród Sztuki w Krakowie Konkurs dla Profesjonalistów | wernisaż Open Call na dzieło w przestrzeni | wernisaż

11-12 kwietnia 2024 r. Małopolski Ogród Sztuki w Krakowie | Międzynarodowa Konferencja Naukowa

VIII Międzynarodowe Biennale Architektury Wnętrz zostało objęte Honorowymi Patronatami:

Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego Bartłomieja Sienkiewicza

Prezydenta Miasta Krakowa prof. Jacka Majchrowskiego

JM Rektora Akademii Sztuki Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie prof. Andrzeja Bednarczyka.

________________________________________________________________

Więcej informacji udziela:

dr Joanna Łapińska – kuratorka IIDB’24

e-mail: jlapinska@asp.krakow.pl

tel: 693 523 495

 

 

 

EMBARGO: 11.04.2024 godz. 19:00 – Wyniki konkursu dla studentów na wykonanie projektu na wykonanie przestrzeni wspólnej Common Space, w ramach 8. Międzynarodowego Biennale Architektury Wnętrz.
EMBARGO: 12.04.2022 godz. 19:00 Wyniki konkursu dla profesjonalistów w dwóch kategoriach: wnętrze mieszkalne i wnętrze użyteczności publicznej, w ramach 8. Międzynarodowego Biennale Architektury Wnętrz.

Więcej od loungemag
KIERMASH // Wakacje w SHUVARACH + FESTIWAL KAWY
KIERMASH // Wakacje w SHUVARACH + FESTIWAL KAWY Każdy kto był w wakacje na KIERMASHu...
Więcej