sztuka życia

sztuka życia

Dobiega końca tegoroczna edycja ogólnopolskiego konkursu fotograficznego i form video7LIVES of fineLIFE.Do tej pory w kolejnych etapach wyróżniono dwudziestu czterech uczestników. Wszyscy powalczą o nagrodę główną – trzyletnie stypendium na wydziale fotografii Warszawskiej Szkoły Filmowej.

Konkurs składa się z sześciu zadań odpowiadających tematycznie poszczególnym działom magazynu www.fineLIFE.pl. Do zmagań można przystąpić na każdym etapie. 29 maja 2014 roku ruszył finałowy szósty etap. Jest to zatem ostatnia szansa, by zgłosić swoją pracę i ubiega się o miano zwycięzcy.

Tematy poszczególnych zadań inspirowane były największymi dziełami mistrzów kina, fotografii, sztuki, muzyki. Tematem szóstego zadania jest„Sztuka życia”.Tym razem zachęcamy uczestników do poszukiwań inspiracji w swoim otoczeniu. „Wśród ludzi, których dostrzegacie, znajdźcie artystów. Wejdźcie w ich świat, udokumentujcie ich dzień wypełniony twórczymi poszukiwaniami, pracą, zwykłymi czynnościami” – podpowiada Piotr Welc, członek jury.

Ostatnim zadaniem uczestników będzie przygotowanie reportażu z jednego dnia życia artysty. W przypadku prac fotograficznych reportaż powinien składać się z pięciu zdjęć. W przypadku form video czas trwania filmu nie może przekroczyć 60 sekund.

Prace oceniane są przez prestiżowe jury w składzie: Lidia Popiel, Bogusław Linda, Jacek Poremba, Piotr Welc.

Zwycięzca etapu otrzyma nagrody rzeczowe ufundowane przez mecenasa konkursu, firmę Hewlett Packard Polska. Wszyscy wyróżnieni powalczą o nagrodę główną konkursu – trzyletnie stypendium na wydziale fotografii Warszawskiej Szkoły Filmowej.

Miejscem składania prac jest zakładka „7LIVES of fineLIFE IV” na tablicy Facebook magazynu fineLIFE.pl . Dzięki temu przebieg konkursu będą mogli śledzić tak organizatorzy,jak i uczestnicy oraz czytelnicy fineLIFE.

Więcej informacji o konkursie na stronie

Komentarze