MŁODY PROJEKT 2015 – wystawa w Akademii w Bronowicach

W Akademii w Bronowicach swoje prace zaprezentują młodzi designerzy z Wy­dzia­łu Ar­chi­tek­tu­ry Wnętrz oraz Wy­dzia­łu Form Prze­my­sło­wych Akademii Sztuk Pięknych. Od 16 kwietnia bę­dzie można obejrzeć ich prace dy­plo­mo­we, po­ka­zu­ją­ce fa­scy­nu­ją­cą zło­żo­ność pro­jek­to­wa­nia. Wystawa składa się z przedmiotów, obiektów i całych wnętrz, które łączą w sobie funkcjonalność i nowoczesną sztukę designu, estetykę i technologię.

Wg Jana Tutaja, profesora ASP i kuratora galerii: Ich pięk­no po­tę­gu­je fakt sy­ner­gii przemyśla­nej funk­cji, nie­ba­nal­nej formy i wy­czu­le­nia na po­trze­by czło­wie­ka, nie tylko traktowa­ne­go jak klient-kon­su­ment, ale jako czło­wiek właśnie.

Zwykły fotel zmienia się w „nie­tu­zin­ko­we sie­dzi­sko”, wózek inwalidzki ponad oczywistą funkcję zyskuje stylowy wygląd. To tylko kilka przykładów tego, co można zobaczyć podczas wystawy, którą można oglądać do końca maja.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *