Czeskie specjały – Śniadanie w kinie Kika vol. 2!

Czeskie specjały - Śniadanie w kinie Kika vol. 2!
Już jutro, 12 wrze­śnia o godz. 10:00, kolejne spo­tka­nie w Kino­ka­wiarni KIKA pod szyl­dem naj­now­szego pro­jektu Śnia­da­nie w kinie!

Pro­jekt w swo­ich zało­że­niach ma pod­łą­czyć się pod kra­kow­ski trend na śnia­da­nie w ple­ne­rze, z uroz­ma­ico­nym menu, w dużym gro­nie zna­jo­mych. Śnia­da­nowa mapa Kra­kowa obej­muje już kilka mod­nych miej­scó­wek, a 29 sierp­nia dołą­czyła do nich Kino­ka­wiar­nia KIKA ze swoim cyklem filmowo-kulinarnym.

Tym razem w menu:

nakládaný hermelín na topince,
pochoutkový salát,
coś słodkiego,
łyk czeskiego piwa,
owoce,
pieczywo,
dżem,
kawa, herbata, soki ( jabłkowy, pomarańczowy), woda

Przyjdźcie i skosztujcie czeskich specjałów!
Do zobaczenia na ul. Ignacego Krasickiego 18!

Komentarze