2000m2 – stare i nowe radia lampowe #6

2000m2 to pro­jekt inter­ne­towy. Pierw­szy wideo blog o two­rze­niu miej­sca dla ludzi, któ­rzy mają pomysły.

O zapomnianych, a bardzo ciekawych radiach lampowych opowiada Bar­tosz Walat, zobaczcie:

Komentarze